نمونه سوال فصل اول مباني علم رايانه

نمونه سوالات تستی فصل اول مباني علم رايانه برای شما عزیزان آماده شده است. 1ـ افرادزير كداميك به عنوان اولين برنامه نويس در دنيا شناخته شده است ؟ الف : پاسكال              ب : ايدا  با يرون              ج : با بيچ                د : لايبنيز 2ـ…

نمونه سوالات شیمی سوم دبیرستان فصل اول تشریحی

 این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- مراحل مختلف برای تهیه mL 100 محلول mol.L-1 1/0 پتاسیم پرمنگنات KMnO4 را با محاسبات لازم توضیح دهید .         2- چند میلی…

نمونه سوالات شیمی دوم دبیرستان فصل یک

 این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- اگر اتم A دارای 19 پروتون و 20 نوترون باشد، نماد شیمیایی كامل آن را بنویسید.  2-  آیا می توان گفت كه اصل بنا گذاری در آرایش…